مانکن مو مخصوص کوتاهی کد 99

مانکن مو مخصوص کوتاهی کد 99

سرمانکن آموزشی بهترین و کاربردی ترین ابزار مورد نیاز آموزشگاه های آریشگری می باشد. در آموزشگاه ها و کارگاه های تخصصی، آموزش عملی انواع مختلف کوتاهی به هنرجویان با استفاده از سر مانکن آموزشی انجام می شود. در آموزشگاه ها هنرجوی کوتاهی همزمان با استاد، کوتاهی را به صورت عملی بر روی سرمانکن انجام می دهد و رفع اشکال باجزئیات کامل صورت میگیرد.

250,000 تومان

مانکن مو مخصوص کوتاهی کد 99 1 - مانکن مو مخصوص کوتاهی کد 99

مانکن مو مخصوص کوتاهی کد 99

مشخصات

  • مشخصه‌ی اصلی
    مخصوص کوتاهی
  • ویژگی ها
    به دلیل طول مو ها که 55 سانت می باشد امکان تمرین برای 3 بار مقدور است.
کالا های مرتبط